Disclaimer

Disclaimer voor Sneakermouse

Sneakermouse verleent je hierbij toegang tot Sneakermouse.nl ("de Website") en nodigt u uit om de door ons aangeboden goederen te kopen. Sneakermouse behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging een deel van de inhoud op de website te wijzigen / verwijderen. 

 

Aansprakelijkheid

Sneakermouse spant zich maximaal in om de Website zo vaak mogelijk bij te werken en aan te vullen. Door onvoorspelbare markt bewegingen, plotselinge veranderingen en beperkte hoeveelheden is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Deze materialen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van Sneakermouse. Specifiek met betrekking tot prijzen en andere informatie over producten op de Website.Wij zijn niet aansprakelijk voor kennelijke programmeer fouten of typefouten. Op basis van dergelijke fouten kun je geen claim indienen omdat er een overeenkomst is aangegaan met Sneakermouse. Sneakermouse neemt geen enkele verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door derden op de Website. Deze kan eventueel geclaimd worden bij de derde partij.

 

Copyrights

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze materialen berusten bij Sneakermouse en haar licentiegevers. De inhoud van de Website wordt beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Attribution 4.0 Licentie, tenzij anders aangegeven voor specifieke materialen. Overig Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 

Overig

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.